فیزیوتراپی

مرداد ۳۰, ۱۳۹۷
فیزیوتراپی

فیزیوتراپی چیست؟

فیزیوتراپی یکی از حوزه های مهم و پرکاربرد علوم پزشکی است که با هدف پیشگیری ، درمان و توانبخشی ارائه می شود. در فیزیوتراپی از تجهیزات […]