درد ساعد و بازو و دلایل آن

آرتروز زانو
آرتروز زانو و درمان آن با فیزیوتراپی
مهر ۱۵, ۱۳۹۷
کاردرمانی سکته مغزی
کاردرمانی سکته مغزی
آبان ۱۳, ۱۳۹۷
درد ساعد و بازو

عوامل مختلفی می توانند سبب آسیب های اسکلتی بدن انسان از جمله دست ها و بروز درد ساعد و بازو شوند که در این مقاله به شایع ترین آن ها اشاره مختصری داشته ایم.

دلایل درد ساعد و بازو

استفاده بیش از حد

استفاده بیش از حد از بازوها و دست ها که سبب وارد آمدن فشار غیر طبیعی به این اندام ها می شود می تواند موجب آسیب آن ها و ایجاد درد ساعد و بازو شود.

وارد آمدن فشار های تکراری می تواند سبب سفتی و درد در ساعد، مچ دست، شانه، آرنج و انگشتان دست شود.

ورزشکاران رشته هایی مانند تنیس بیش از سایر افراد در معرض ابتلا به درد ساعد و بازو قرار دارند. 

استفاده بیش از حد و وارد آمدن فشار مکرر می تواند موجب التهاب تاندون و تنوسینوویت نیز شود که با حساس درد مزمن در ساعد و بازو مشخص می شود.

فیزیوتراپی و تمرینات ورزشی می توانند به تسکین درد ساعد و بازو در این موارد کمک کنند.

تمرینات فیزیوتراپی در منزل که فیزیوتراپیست برای شما تنظیم می کند می تواند به بهبود شرایط ساعد و بازو و کاهش خطر آسیب دیدگی آن ها کمک کند.

روماتیسم مفصلی

روماتیسم مفصلی یا آرتریت روماتوئید یکی از عواملی است که می تواند منجر به بروز دردهای اسکلتی از جمله درد ساعد و بازو شود.

درد ، التهاب و تورم مفاصل بدن از جمله مهم ترین علائم روماتیسم مفصلی هستند که با فیزیوتراپی در منزل می توان به بهبود آن کمک کرد.

وارد شدن آسیب به ساعد

ساعد از ۲ استخوان رادیوس و اولنا تشکیل شده که هر نوع آسیبی مانند شکستگی و ضرب دیدگی این دو استخوان میتواند منجر به بروز درد ساعد و بازو شود.

اگر یک یا هر دو این استخوان ها دارای شکستگی باشد و یا زخمی بر روی آن ها ایجاد شده باشد، درد خفیف تا شدیدی در استخوان ساعد احساس خواهید کرد.

شکستگی در استخوان های ساعد با درد شدید، تورم، کبودی و کاهش توانایی حرکت دادن دست و بی حسی در انگشتان دست همراه است.

فیزیوتراپی و جراحی در موارد شدید از جمله درمان های اصلی در این وضعیت هستند.

آسیب عصبی

آسیب های عصبی از دلایل شایع بروز درد در بدن هستند.

آسیب به اعصاب ستون فقرات می تواند موجب تحریک عصب در ستون فقرات گردنی شده و سبب بروز درد شانه، کمر، بازو و ساعد را میتواند در پی داشته باشد.

سندرم تونل کارپال نیز از آسیب های عصبی شایع مچ دست است که منجر به درد و بی حسی دست ها و انگشتان می شود.

این عارضه در افرادی که با دست خود کارهای تکراری انجام می دهند شیوع بیشتری دارد.

استراحت دادن به مچ  دستو کاهش فعالیت با دست اغلب موجب از بین رفتن و کاهش درد خواهد شد.

در صورت مزمن شدن علائم بیماری انجام تمرینات فیزیوتراپی در منزل نیز راهکاری مناسب در درمان این مشکلات و تسکین درد ساعد و بازو است.